Name  Position
Mr. Lil Bahadur Pun  Chairman
Mr. Dhan Bahadur Pun Member
Mrs. Prem Maya Purja 
Member
Mrs. Samjhana Baniya Member
Mr. Tak Bahadur Thapa 
Member
Mr. Yam Bahadur Chhantyal Member
Mr. Dil Bahadur Budhathoki  Member