Name  Position
 Lil Bahadur Pun  Chairman
 Bal Bhadra Dhakal  Vice chairman
 Dhan Bahadur Pun  Member
 Prem Maya Purja  Member
 Dinanath Paudel  Member
Yun Bahadur Malla Member
Yam Bahadur Chhantyal Member
Shailendra Bajracharya Member
Samjhana Baniya Member
Jayandra Lal Sharma Member
Tak Bahadur Thapa Member