Name  Position
Mr. Lil Bahadur Pun  Chairman
Mr. Bal Bhadra Dhakal  Vice chairman
Mr. Dhan Bahadur Pun  Member
Mrs. Prem Maya Purja  Member
Mr. Dinanath Paudel  Member
Mr. Yun Bahadur Malla Member
Mr. Yam Bahadur Chhantyal Member
Mr. Shailendra Bajracharya Member
Mrs. Samjhana Baniya Member
Mr. Tak Bahadur Thapa Member